A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F90 Hiperkinetski poremećaj
 
MKB-10: F90
Dijagnoza: Hiperkinetski poremećaj
Latinski prijevod: Diserdines hyperkinetici

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F90.0
Dijagnoza: Poremećaj aktivnosti i poremećaj paznje (Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD))
Latinski prijevod: Disordo activitatis et disordo attentionis

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F90.1
Dijagnoza: Hiperkinetski poremećaj ponasanja
Latinski prijevod: Disordo morum hyperkineticus

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F90.8
Dijagnoza: Drugi hiperkinetski poremećaji
Latinski prijevod: Disordines hyperkinetici alii

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F90.9
Dijagnoza: Hiperkinetski (Hiperkinetički) poremećaj, neoznacen
Latinski prijevod: Disordo hyperkineticus, non specificatus