A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F91 Poremećaji ponašanja
 
MKB-10: F91
Dijagnoza: Poremećaji ponašanja
Latinski prijevod: Disordines morum

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F91.0
Dijagnoza: Poremećaj ponašanja u kontekstu obitelji
Latinski prijevod: Disordo morum in familia

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F91.1
Dijagnoza: Poremećaj ponašanja uzrokovan nepotpunom socijalizacijom
Latinski prijevod: Disordo morum non socialisatus

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F91.2
Dijagnoza: Poremećaj socijaliziranog ponašanja
Latinski prijevod: Disordo morum socialisatus

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F91.3
Dijagnoza: Poremećaji protivljenja i prkosa
Latinski prijevod: Disordo oppositus et provocatus

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F91.8
Dijagnoza: Drugi poremećaji ponasanja
Latinski prijevod: Disordines morum alii

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F91.9
Dijagnoza: Poremećaj ponašanja, neoznačen (nespecifičan)
Latinski prijevod: Disordo morum, non specificatus