A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F92 Mjesoviti poremećaji ponasanja i emocija
 
MKB-10: F92
Dijagnoza: Mjesoviti poremećaji ponasanja i emocija
Latinski prijevod: Disordines morum et emotionum mixti

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F92.0
Dijagnoza: Poremećaji ponašanja depresivnog tipa
Latinski prijevod: Disordo morum depressivus

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F92.8
Dijagnoza: Drugi mjesoviti poremećaji ponašanja i emocija
Latinski prijevod: Disordines morum et emotionum mixti-alii

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F92.9
Dijagnoza: Mjesoviti poremećaj ponasanja i emocija, neoznacen (nespecifičan)
Latinski prijevod: Disordo morum et emotionum mixtus, non specificatus