A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F93 Emocionalni poremećaji s početkom u djetinjstvu
 
MKB-10: F93
Dijagnoza: Emocionalni poremećaji s početkom u djetinjstvu
Latinski prijevod: Disordines emotionum in infantia orti

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F93.0
Dijagnoza: Anksiozni poremećaj odvajanja u djetinjstvu
Latinski prijevod: Disordo separationis puerilis anxiosus

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F93.1
Dijagnoza: Fobično-anksiozni poremećaj u djetinjstvu
Latinski prijevod: Disordo puerilis phobicus anxiosus

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F93.2
Dijagnoza: Socijalno-anksiozni poremećaj u djetinjstvu
Latinski prijevod: Disordo puerilis socialis anxiosus

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F93.3
Dijagnoza: Rivalitet između braće i sestara (Poremećaj suparništva s bratom ili sestrom)
Latinski prijevod: Disordo aemulationis cum fratre et sorore

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F93.8
Dijagnoza: Drugi emocionalni poremećaj u djetinjstvu
Latinski prijevod: Disordines emotionum in infantia orti alii

--------------------------------------------------------------------------------
MKB-10: F93.9
Dijagnoza: Emocionalni poremećaj nastao u djetinjstvu, nespecifičan (neoznačen)
Latinski prijevod: Disordo emotionum puerilis,non specificatus