A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

J00-J06 Akutne infekcije gornjega dišnog sustava
 
Poglavlje X

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava
(J00-J99)

Akutne infekcije gornjega dišnog sustava
(J00-J06)

Isključuje:
* Kronična opstruktivna plućna bolest s akutnom infekcijom donjega dišnog sustava NOS (J44.1)

J00 Akutni nazofaringitis (obična prehlada)
Latinski: Nasopharyngitis acuta

 • J00.0 Akutni nazofaringitis (obična prehlada)

J01 Akutna upala sinusa (akutni sinusitis)
Latinski: Sinusitis acuta

 • J01.0 Akutni maksilarni sinusitis
 • J01.1 Akutni frontalni sinusitis
 • J01.2 Akutni etmoidni sinusitis
 • J01.3 Aktuni sfenoidni sinusitis
 • J01.4 Akutni pansinusitis
 • J01.8 Drugi akutni sinusitis
 • J01.9 Akutni sinusitis, nespecificiran

J02 Akutna upala ždrijela (akutni faringitis)
Latinski: Pharyngitis acuta

 • J02.0 Streptokokni faringitis
 • J02.8 Akutni faringitis uzrokovan drugim specificiranim uzročnicima
 • J02.9 Akutni faringitis, nespecificiran

J03 Akutna upala tonzila (akutni tonzilitis)
Latinski: Tonsillitis acuta

 • J03.0 Streptokokni tonzilitis
 • J03.8 Akutni tonzilitis uzrokovan drugim specificiranim mikroorganizmima
 • J03.9 Akutni tonzilitis, nespecificiran

J04 Akutna upala grkljana i dušnika (akutni laringitis i traheitis)
Latinski: Laryngitis acuta et tracheitis acuta

 • J04.0 Akutni laringitis
 • J04.1 Akutni traheitis
 • J04.2 Akutni laringotraheitis

J05 Akutni opstruktivni laringitis (krup) i epiglotitis
Latinski: Laryngitis stridulosa acuta (pseudocroup) etepiglottitis

 • J05.0 Akutni opstruktivni laringitis (krup)
 • J05.1 Akutni epiglotitis

J06 Akutna infekcija gornjega dišnog sustava multiplih i nespecificiranih lokalizacija
Latinski: Infectiones tractus respiratorii superiorismuiltiplices acutae, loci non specificati

 • J06.0 Akutni laringofaringitis
 • J06.8 Druge infekcije gornjega dišnog sustava multiple lokalizacije
 • J06.9 Akutna infekcija gornjega dišnog sustava, nespecificirana