A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L02 Apsces, furunkul i karbunkul kože

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L02 APSCES, FURUNKUL I KARBUNKUL KOŽE 
    • Latinski: Abscessus, furunculus et carbunculus cutis
    • Ostali nazivi: Zagnoj, čir i grupa čireva kože
    • L02.0 Apsces, furunkul i karbunkul kože lica 
     • Latinski: Abscessus, furunculus et carbunculus cutis faciei
     • Ostali nazivi: Zagnoj, čir i grupa čireva kože lica
    • L02.1 Apsces, furunkul i karbunkul kože vrata
     • Latinski: Abscessus, furunculus et carbunculus cutis colli
     • Ostali nazivi: Zagnoj, čir i grupa čireva kože vrata
    • L02.2 Apsces, furunkul i karbunkul kože trupa 
     • Latinski: Abscessus, furunculus et carbunculus
     • Ostali nazivi: Zagnoj, čir i grupa čireva kože trupa
    • L02.3 Apsces, furunkul i karbunkul glutealnog područja 
     • Latinski: Abscessus, furunculus et carbunculus cutis regionis glutealis
     • Ostali nazivi: Zagnoj, čir i grupa čireva kože sedalnog predela
    • L02.4 Apsces, furunkul i karbunkul kože udova (ruku i nogu)
     • Latinski: Abscessus, furunculus et carbunculus cutis extremitatis
     • Ostali nazivi: Zagnoj, čir i grupa čireva kože uda
    • L02.8 Apsces, furunkul i karbunkul kože glave
     • Latinski: Abscessus, furunculus et carbunculus cutis capitis
     • Ostali nazivi: Zagnoj, čir i grupa čireva kože glave
    • L02.9 Apsces, furunkul i karbunkul kože, nespecificiran
     • Latinski: Abscessus, furunculus et carbunculus cutis, non specificatus
     • Ostali nazivi: Zagnoj, čir i grupa čireva, neoznačen