A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L04 Akutni limfadenitis

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L04 AKUTNI LIMFADENITIS 
    • Latinski: Lymphadenitis acuta
    • Ostali nazivi: Akutno zapaljenje limfnog čvora
    • L04.0 Akutni limfadenitis lica, glave i vrata
     • Latinski: Lymphadenitis faciei, capitis et colli acuta
     • Ostali nazivi: Akutno zapaljenje limfnog čvora lica, glave i vrata
    • L04.1 Akutni limfadenitis trupa
     • Latinski: Lymphadenitis trunci acuta
     • Ostali nazivi: Akutno zapaljenje limfnog čvora trupa
    • L04.2 Akutni limfadenitis ruku 
     • Latinski: Lymphadenitis extremitatis superioris acuta
     • Ostali nazivi: Akutno zapaljenje limfnog čvora ruke
    • L04.3 Akutni limfadenitis nogu
     • Latinski: Lymphadenitis extremitatis inferioris acuta
     • Ostali nazivi: Akutno zapaljenje limfnog čvora noge
    • L04.8 Akutni limfadenitis ostalih lokalizacija
     • Latinski: Lymphadenitis acuta locorum aliorum
     • Ostali nazivi: Akutno zapaljenje limfnog čvora drugih lokalizacija
    • L04.9 Akutni limfadenitis, nespecificiran
     • Latinski: Lymphadenitis acuta, non specificata
     • Ostali nazivi: Akutno zapaljenje limfnog čvora, neoznačeno