A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L08 Ostale lokalne infekcije kože i potkožnoga tkiva

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L08 OSTALE LOKALNE INFEKCIJE KOŽE I POTKOŽNOGA TKIVA 
    • Latinski: Infectiones cutis et subcutis localisatae aliae
    • Ostali nazivi: Druge lokalizovane infekcije kože i potkožnog tkiva
    • L08.0 Piodermija
     • Latinski: Pyoderma
     • Ostali nazivi:  
    • L08.1 Eritrazma
     • Latinski: Erythrasma
     • Ostali nazivi:  
    • L08.8 Ostale specificirane lokalne infekcije kože i potkožnoga tkiva 
     • Latinski: Infectiones cutis et subcutis licalisatae aliae, specificata
     • Ostali nazivi:  
    • L08.9 Lokalne infekcije kože i potkožnoga tkiva, nespecificirane
     • Latinski: Infectio cutis et subcutis localisata, non specificata
     • Ostali nazivi: