A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L23 Alergijski kontaktni dermatitis

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L23 ALERGIJSKI KONTAKTNI DERMATITIS
    • Latinski: Dermatitis contacta allergica
    • Ostali nazivi: Kontaktno alergijsko zapaljenje kože
    • L23.0 Alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan kovinama
     • Latinski: Dermatitis contacta allergica metallogenes
     • Ostali nazivi: Kontaktno alergijsko zapaljenje kože uzrokovano metalima
    • L23.1 Alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan adhezivima
     • Latinski: Dermatitis contacta allergica cosmeticogenes
     • Ostali nazivi: Kontaktno alergijsko zapaljenje kože uzrokovano kozmetičkim preparatima
    • L23.2 Alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan kozmetičkim preparatima
     • Latinski: Dermatitis contacta allergica colloidogenes
     • Ostali nazivi: Kontaktno alergijsko zapaljenje kože uzrokovano lepkovima
    • L23.3 Alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan kontaktom kože s lijekovima
     • Latinski: Dermatitis contacta allergica medicamentosa
     • Ostali nazivi: Kontaktno alergijsko zapaljenje kože uzrokovano lekovima
    • L23.4 Alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan bojama
     • Latinski: Dermatitis contacta allergica colorogenes
     • Ostali nazivi: Kontaktno alergijsko zapaljenje kože uzrokovano bojama
    • L23.5 Alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan ostalim kemijskim tvarima
     • Latinski: Dermatitis contacta allergica propter shemicalia alia
     • Ostali nazivi: Kontaktno alergijsko zapaljenje kože uzrokovano drugim hemijskim sredstvima
    • L23.6 Alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan kontaktom kože s hranom
     • Latinski: Dermatitis contacta allergica alimentaria
     • Ostali nazivi: Kontaktno alergijsko zapaljenje uzrokovano hranom
    • L23.7 Alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan biljkama, koje se ne koriste kao hrana
     • Latinski: Dermatitis contacta allergica plantogenes, praeter plantas nutritivas
     • Ostali nazivi: Kontaktno alergijsko zapaljenje kože uzrokovano biljkama, osim hranljivih
    • L23.8 Alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan ostalim tvarima
     • Latinski: Dermatitis contacta allergica propter agentes alios
     • Ostali nazivi: Kontaktno alergijsko zapaljenje kože uzrokovano drugim činiocima
    • L23.9 Alergijski kontaktni dermatitis, neoznačena uzroka
     • Latinski: Dermatitis contacta allergica, non specificata
     • Ostali nazivi: Kontaktno alergijsko zapaljenje kože, neoznačeno