A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L24 Iritantni kontaktni dermatitis

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L24 IRITANTNI KONTAKTNI DERMATITIS
    • Latinski: Dermatitis contacta toxica
    • Ostali nazivi: Kontaktno toksičko zapaljenje kože
    • L24.0  Iritantni kontaktni dermatitis uzrokovan detergentima
     • Latinski: Dermatitis contacta toxica detergentogenes
     • Ostali nazivi: Kontaktno toksičko zapaljenje kože uzrokovano deterdžentima
    • L24.1 Iritantni kontaktni dermatitis uzrokovan uljima i mazivima
     • Latinski: Dermatitis contacta toxica oleogenes et unquentogenes
     • Ostali nazivi: Kontaktno toksičko zapaljenje kože uzrokovano uljima i mastima
    • L24.2  Iritantni kontaktni dermatitis uzrokovan otapalima
     • Latinski: Dermatitis contacta toxica solventogenes
     • Ostali nazivi: Kontaktno toksičko zapaljenje kože uzrokovano rastvorima
    • L24.3 Iritantni kontaktni dermatitis uzrokovan kozmetičkim preparatima
     • Latinski: Dermatitis contacta toxica cosmeticogens
     • Ostali nazivi: Kontaktno toksičko zapaljenje kože uzrokovano kozmetičkim preparatima
    • L24.4 Iritantni kontaktni dermatitis uzrokovan kontaktom kože s lijekovima
     • Latinski: Dermatitis contacta toxica medicamentosa
     • Ostali nazivi: Kontaktno toksičko zapaljenje kože uzrokovano lekovima
    • L24.5 Iritantni kontaktni dermatitis uzrokovan ostalim kemijskim tvarima
     • Latinski: Dermatitis contacta toxica chemicalis
     • Ostali nazivi: Kontaktno toksičko zapaljenje kože uzrokovano hemijskim sredstvima
    • L24.6 Iritantni kontaktni dermatitis uzrokovan kontaktom kože s hranom
     • Latinski: Dermatitis contacta toxica alimentaria
     • Ostali nazivi: Kontaktno toksičko zapaljenje kože uzrokovano hranom
    • L24.7 Iritantni kontaktni dermatitis uzrokovan biljkama, koje se ne koriste kao hrana
     • Latinski: Dermatitis contacta toxica plantogenes, praeter plantas nutritivas
     • Ostali nazivi: Kontaktno toksičko zapaljenje kože uzrokovano biljkama,osim hranljivih
    • L24.8 Iritantni kontaktni dermatitis uzrokovan ostalim čimbenicima
     • Latinski: Dermatitis contacta toxica propter agentes alios
     • Ostali nazivi: Kontaktno toksičko zapaljenje kože uzrokovano drugim činiocima
    • L24.9 Kontaktni iritantni dermatitis, nespecificiran
     • Latinski: Dermatitis contacta toxica, non specificata
     • Ostali nazivi: Kontaktno toksičko zapaljenje kože, neoznačeno