A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L28 Lichen simplex chronicus i prurigo

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L28 LICHEN SIMPLEX CHRONICUS I PRURIGO
    • Latinski: Lichen simplex chronicus et prurigo
    • Ostali nazivi: Običan hroničan lišaj i svrab
    • L28.0 Lichen simplex chronicus
     • Latinski: Lichen simplex chronicus
     • Ostali nazivi: Običan hroničan lišaj
    • L28.1 Prurigo nodularis
     • Latinski: Prurigo nodularis
     • Ostali nazivi: Svrab sa čvorićastim promenama
    • L28.2 Ostale vrste pruriga
     • Latinski: Prurigo alia
     • Ostali nazivi: Drugi svrab