A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L29 Pruritus

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L29 PRURITUS
    • Latinski: Pruritus
    • Ostali nazivi: Svrab
    • L29.0 Pruritus anusa
     • Latinski: Pruritus ani
     • Ostali nazivi: Svrab čmara
    • L29.1 Pruritus skrotuma
     • Latinski: Pruritus acroti
     • Ostali nazivi: Svrab mošnica
    • L29.2 Pruritus vulve
     • Latinski: Pruritus vulvae
     • Ostali nazivi: Svrab stidnice
    • L29.3 Anogenitalni pruritus, nespecificiran
     • Latinski: Pruritus anogenitalis, non specificatus
     • Ostali nazivi: Svrab čmara i spoljnih polnih organa, neoznačen
    • L29.8 Ostali pruritusi
     • Latinski
     • Ostali nazivi
    • L29.9 Pruritus, nespecificiran
     • Latinski: Pruritus, non specificatus
     • Ostali nazivi: Svrab, neoznačenloading...