A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L50 Urtikarija

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L50 URTIKARIJA
    • Latinski: Urticaria
    • Ostali nazivi: Koprivnjača
    • L50.0 Alergijska urtikarija
     • Latinski: Urticaria allergica
     • Ostali nazivi: Alergijska koprivnjača
    • L50.1 Idiopatska urtikarija
     • Latinski: Urticaria idiopathica
     • Ostali nazivi: Samopojavna koprivnjača
    • L50.2 Urikarija uzrokovana hladnoćom i vrućinom
     • Latinski: Urticaria propter frigorem et calorem
     • Ostali nazivi: Koprivnjača na hladnoću i toplotu
    • L50.3 Dermatografička urtikarija
     • Latinski: Urticaria dermatographica
     • Ostali nazivi: Koprivnjača uzrokovana češanjem
    • L50.4 Vibracijska urtikarija
     • Latinski: Urticaria vibratoria
     • Ostali nazivi: Koprivnjača uzrokovana vibracijama
    • L50.5 Kolinergijska urtikarija
     • Latinski: Urticaria cholinergica
     • Ostali nazivi: Koprivnjača uzrokovana holinergijskim lekovima
    • L50.6 Kontaktna urtikarija
     • Latinski: Urticaria contacta
     • Ostali nazivi: Kontaktna koprivnjača
    • L50.8 Ostale urtikarije
     • Latinski: Urticaria alia
     • Ostali nazivi: Druga koprivnjača
    • L50.9 Urtikarija, nespecificirana
     • Latinski: Urticaria, non specificata
     • Ostali nazivi: Koprivnjača, neoznačena