A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L51 Erythema multiforme

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L51 ERYTHEMA MULTIFORME
    • Latinski: Erythema multiforme
    • Ostali nazivi: Raznoliki eritem (crvenilo)
    • English: Erythema multiforme
    • L51.0 Erythema nonbullosum multiforme
     • Latinski: Erythema multiforme non bullosum
     • Ostali nazivi: Raznoliki eritem bez plikova
     • English: Nonbullous erythema multiforme
    • L51.1 Erythema bullosum multiforme
     • Latinski: Erythema multiforme bulosum
     • Ostali nazivi: Plikovit raznoliki eritem
     • English: Bullous erythema multiforme | Stevens-Johnson syndrome
    • L51.2 Toksična epidermalna nekroliza (Lyell)
     • Latinski: Necrolysis epidermatica toxica (Lyell)
     • Ostali nazivi: Odlubljivanje pokožice uzrokovano toksinom
     • English: Toxic epidermal necrolysis [Lyell]
    • L51.8 Ostali erythema multiforme
     • Latinski: Erythema multiforme aliud
     • Ostali nazivi: Drugi raznoliki eritem
     • English: Other erythema multiforme
    • L51.9 Erythema multiforme, nespecificiran
     • Latinski: Erythema multiforme, non specificatum
     • Ostali nazivi: Raznoliki eritem, neoznačen
     • English: Erythema multiforme, unspecified