A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L53 Ostala eritematozna stanja

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L53 OSTALA ERITEMATOZNA STANJA
    • Latinski: Morbi erythematosi alii
    • Ostali nazivi: Druge eritemske bolesti
    • English: Other erythematous conditions
    • L53.0 Toksični eritem
     • Latinski: Erythema toxicum
     • Ostali nazivi: Eritem uzrokovan toksinom
     • English: Toxic erythema
    • L53.1 Erythema anulare centrifugum
     • Latinski: Erythema anulare centrifugale 
     • Ostali nazivi: Prstenasti centrifugalni eritem
     • English: Erythema annulare centrifugum
    • L53.2 Erythema marginatum
     • Latinski: Erythema marginatum
     • Ostali nazivi: Oivičeni eritem
     • English: Erythema marginatum
    • L53.3 Ostali kronični figurirani eritemi
     • Latinski: Erythema figuratum chronicum aliud
     • Ostali nazivi: Drugi uobličeni hronični eritem
     • English: Other chronic figurate erythema
    • L53.8 Ostala specificirana eritematozna stanja
     • Latinski: Morbi erythematosi alii, specificati
     • Ostali nazivi: Druge označene eritemske bolesti
     • English: Other specified erythematous conditions
    • L53.9 Eritematozna stanja, nespecificirana
     • Latinski: Morbus erythematosus, non specificatus
     • Ostali nazivi: Eritemska bolest, neoznačena
     • English: Erythematous condition, unspecified