A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L56 Ostale akutne promjene na koži uzrokovane ultraljubičastim zračenjem

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
 • L55-L59 POREMEĆAJI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA U VEZI SA ZRAČENJEM
    • L56 OSTALE AKUTNE PROMJENE NA KOŽI UZROKOVANE ULTRALJUBIČASTIM ZRAČENJEM
     • Latinski: Mutationes cutis ultraviolaceo-radiationales acutae aliae
     • Ostali nazivi: Druge akutne kožne promene uzrokovane ultraljubičastim zracima
     • English: Other acute skin changes due to ultraviolet radiation
     • L56.0 Fototoksična reakcija na lijekove
      • Latinski: Reactio phototoxica medicamentosa
      • Ostali nazivi: Fototoksička reakcija na lek
      • English: Drug phototoxic response
     • L56.1 Fotoalergijska reakcija na lijekove
      • Latinski: Reactio photoallergica medicamentosa
      • Ostali nazivi: Fotoalergijska reakcija na lek
      • English: Drug photoallergic response
     • L56.2 Fotokontaktni dermatitis (berloque dermatitis)
      • Latinski: Dermatitis photocontacta
      • Ostali nazivi: Fotokontaktno zapaljenje kože
      • English: Photocontact dermatitis [berloque dermatitis]
     • L56.3 Solarna urtikarija
      • Latinski: Urticaria solaris
      • Ostali nazivi: Koprivnjača uzrokovana suncem
      • English: Solar urticaria
     • L56.4 Polimorfni osip uzrokovan svjetlom
      • Latinski: Eruptio photogenes polymorpha
      • Ostali nazivi: Raznoliki svetlosni osip
      • English: Polymorphous light eruption
     • L56.8 Ostale specificirane akutne promjene na koži uzrokovane ultraljubičastim zračenjem
      • Latinski: Mutationes cutis ultraviolaceo-radiationales acutae aliae, specificatae
      • Ostali nazivi: Druge označene akutne kožne promene uzrokovane ultraljubičastim zracima
      • English: Other specified acute skin changes due to ultraviolet radiation
     • L56.9 Akutne promjene na koži uzrokovane ultraljubičastim zračenjem, nespecificirane
      • Latinski: Mutatio cutis ultraviolaceo-radiationalis acuta, non specificata
      • Ostali nazivi: Akutna kožna promena uzrokovana ultraljubičastim zracima, neoznačena
      • English: Acute skin change due to ultraviolet radiation, unspecified