A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L57 Promjene kože uzrokovane dugotrajnom izloženošću neionizirajućem zračenju

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L57 PROMJENE KOŽE UZROKOVANE DUGOTRAJNOM IZLOŽENOŠĆU NEIONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU
    • Latinski: Mutationes cutis propter expositionem radiationalem chronicam, sine ionisatione
    • Ostali nazivi: Promene kože uzrokovane duževremenim dejstvom nejonizujućih zračenja
    • English: Skin changes due to chronic exposure to nonionizing radiation
    • L57.0 Aktinična keratoza
     • Latinski: Keratosis actinica
     • Ostali nazivi: Keratoza kože izložene suncu
     • English: Actinic keratosis
    • L57.1 Aktinični retikuloid
     • Latinski: Mutatio reticuloides actinica
     • Ostali nazivi: Retikuloidna promena kože izložene suncu
     • English: Actinic reticuloid
    • L57.2 Cutis rhomboidalis nuchae
     • Latinski: Cutis nuchae rhomboides
     • Ostali nazivi: Romboidna promena kože potiljka
     • English: Cutis rhomboidalis nuchae
    • L57.3 Poikiloderma Civatte
     • Latinski: Poikiloderma Civatte
     • Ostali nazivi: Civatteova poikiloderma
     • English: Poikiloderma of Civatte
    • L57.4 Cutis laxa senilis
     • Latinski: Cutis laxa senilis
     • Ostali nazivi: Staračka mlitavost kože
     • English: Cutis laxa senilis
    • L57.5 Aktinični granulom
     • Latinski: Granuloma actinicum
     • Ostali nazivi: Zrnasti tumor kože uzrokovan izlaganjem suncu
     • English: Actinic granuloma
    • L57.8 Ostale promjene kože uzrokovane dugotrajnom izloženošću neionizirajućem zračenju
     • Latinski: Mutationes cutis propter expositionem radiationalem chronicam sine ionisatione, aliae
     • Ostali nazivi: Druge promene kože uzrokovane duževremenim dejstvom nejonizujućih zračenja
     • English: Other skin changes due to chronic exposure to nonionizing radiation

    • L57.9 Promjene kože uzrokovane dugotrajnom izloženošću neionizirajućem zračenju, nespecificirane
     • Latinski: Mutatio cutis propter expositionem radiationalem chronicam sine ionisatione, non specificatum
     • Ostali nazivi: Promene kože uzrokovane duževremenim dejstvom nejonizujućih zračenja, neoznačena
     • English: Skin changes due to chronic exposure to nonionizing radiation, unspecified