A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L80-L99 Ostali poremećaji kože i potkožnoga tkiva

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
 • L80-L99 OSTALI POREMEĆAJI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
    • L80 Vitiligo
     • Latinski
     • Ostali nazivi: Vitiligo - stečene depigmentovane mrlje kože
     • English: Vitiligo
    • L81 Ostali poremećaji pigmentacije
     • LatinskiDisordines pigmentationis cutis alii
     • Ostali naziviDrugi poremećaji pigmentacije kože
     • English: Other disorders of pigmentation
    • L82 Keratosis seborrhoeica
     • LatinskiKeratosis seborrhoeica
     • Ostali naziviSeboreičko orožavanje kože
     • English: Seborrhoeic keratosis
    • L83 Acanthosis nigricans
     • LatinskiAcanthosis nigricans
     • Ostali naziviCrnkasta akantoza kože
     • English: Acanthosis nigricans
    • L84 Kurje oči i žuljevi
     • LatinskiCallositas et clavus
     • Ostali naziviŽuljevitost i žulj
     • English: Corns and callosities
    • L85 Ostala epidermalna zadebljanja
     • LatinskiKeratoses aliae
     • Ostali naziviDruga orožavanja kože
     • English: Other epidermal thickening
    • L87 Poremećaji nastali zbog transepidermalne eliminacije
     • LatinskiDisordines eliminationis transepidermales
     • Ostali naziviPoremećaji lučenja preko pokožice
     • English: Transepidermal elimination disorders
    • L88 Pyoderma gangrenosum
     • Latinski: Pyoderma gangraenosum
     • Ostali naziviGnojno-gangrenozno zapaljenje kože
     • English: Pyoderma gangrenosum
    • L89 Dekubitalni ulkus
     • Latinski: Decubitus
     • Ostali naziviRana od dugog ležanja
     • English: Decubitus ulcer and pressure area
    • L90 Atrofični poremećaji kože
     • LatinskiAtrofičke bolesti kože - izumiranje kože
     • Ostali naziviMorbi cutis atrophici
     • English: Atrophic disorders of skin
    • L91 Hipertrofični poremećaji kože
     • LatinskiHipertrofičke bolesti (uvećanja - zadebljanja) kože
     • Ostali naziviMorbi cutis hypertrophici
     • English: Hypertrophic disorders of skin
    • L92 Granulomatozni poremećaji kože i potkožnoga tkiva
     • LatinskiCutis et subcutis granulomatosa
     • Ostali naziviGranulomatoza - višestruki zrnasti tumori kože i potkožnog tkiva
     • English: Granulomatous disorders of skin and subcutaneous tissue
    • L93 Lupus erythematodes
     • LatinskiLupus erythematosus
     • Ostali naziviEritemski lupus - sistemsko oboljenje kože
     • English: Lupus erythematosus
    • L94 Ostali lokalizirani poremećaji vezivnog tkiva
     • LatinskiCollagenoses localisatae aliae
     • Ostali naziviDruge lokalizovane bolesti vezivnog tkiva
     • English: Other localized connective tissue disorders
    • L95 Vasculitis ograničen na kožu, nesvrstan drugamo
     • LatinskiVasculitis cutis
     • Ostali naziviZapaljenje krvnih sudova kože
     • English: Vasculitis limited to skin, not elsewhere classified
    • L97 Ulkus nogu nesvrstan drugamo
     • LatinskiUlcus extremitatis inferioris
     • Ostali naziviGrizlica na nozi
     • English: Ulcer of lower limb, not elsewhere classified
    • L98 Ostali poremećaji kože i potkožnoga tkiva nesvrstani drugamo
     • LatinskiMorbi cutis et subcutis alii
     • Ostali naziviDruge bolesti kože i potkožnog tkiva
     • English: Other disorders of skin and subcutaneous tissue, not elsewhere classified
    • L99* Ostali poremećaji kože i potkožnoga tkiva kod bolesti svrstanih drugamo
     • Latinski: Morbi cutis et subcutis alii, in morbis aliis
     • Ostali naziviDruge bolesti kože i potkožnog tkiva u drugim bolestima
     • English: Other disorders of skin and subcutaneous tissue in diseases classified elsewhere