A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L10 Pemfigus

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L10 PEMFIGUS 
    • Latinski: Pemphigus
    • Ostali nazivi: Pemfigus - Plikovnjača
    • L10.0 Pemfigus vulgaris 
     • Latinski: Pemphigus vulgaris
     • Ostali nazivi: Obična plikovnjača
    • L10.1 Pemfigus vegetans
     • Latinski: Pemphigus vegetans
     • Ostali nazivi: Bujna plikovnjača
    • L10.2 Pemfigus foliaceus  
     • Latinski: Pemphigus foliaceus
     • Ostali nazivi: Ljuskasta plikovnjača
    • L10.3 Brazilski pemhigus (fogo selvagem) 
     • Latinski: Pemphigus brazilicus
     • Ostali nazivi: Brazilska plikovnjača
    • L10.4 Pemfigus erythematosus
     • Latinski: Pemphigus erythematosus
     • Ostali nazivi: Eritematozna plikovnjača
    • L10.5 Pemfigus uzrokovan lijekovima
     • Latinski: Pemphigus medicamentosus
     • Ostali nazivi: Plikovnjača uzrokovana lekom
    • L10.8 Ostali pemfigusi
     • Latinski: Pemphigus alius
     • Ostali nazivi: Druga plikovnjača
    • L10.9 Pemfigus, nespecificirani
     • Latinski: Pemphigus, non specificatus
     • Ostali nazivi: Plikovnjača, neoznačena