A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L10-L14 Bulozni poremećaji

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
 • L10-L14 BULOZNI POREMEĆAJI
   • L10 Pemfigus
    • Latinski: Pemphigus
    • Ostali nazivi: Plikovnjača
    • English: Pemphigus
   • L12 Pemphigoid
    • Latinski: Pemphigoides
    • Ostali nazivi: Plikoviti pemfigoid
    • English: Pemphigoid
   • L13 Ostali bulozni poremećaji
    • Latinski: Dermatitis bullosa alia
    • Ostali nazivi: Drugo plikovito zapaljenje kože
    • English: Other bullous disorders