A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L11 Ostali akantolitični poremećaji

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
    • L11 OSTALI AKANTOLITIČNI POREMEĆAJI 
     • Latinski: Acantholysis alia
     • Ostali nazivi: Akantoliza - odvajanje sloja pokožice
    • L11.0 Stečena folikularna keratoza 
     • Latinski: Keratosis follicularis acquisita
     • Ostali nazivi: Stečeno orožavanje meškova kože
    • L11.1 Prolazna akantolitična dermatoza (Grover)
     • Latinski: Dermatosis acantholytica transitiva (Grover)
     • Ostali nazivi: Groverovo prolazno akantolitičko oboljenje kože
    • L11.8 Ostali specificirani akantolitični poremećaji
     • Latinski: Acantholyses aliae, specificatae
     • Ostali nazivi: Druga označena akantolitička oboljenja
    • L11.9 Akantolitični poremećaj, nespecificiran
     • Latinski: Acantholysis, non specificata
     • Ostali nazivi: Akantolitičko oboljenje, neoznačeno