A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L40 Psoriasis

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L40 PSORIASIS
    • Latinski: Psorijaza - Ljuskavica
    • Ostali nazivi: Psoriasis
    • L40.0 Psoriasis vulgaris
     • Latinski: Psoriasis vulgaris
     • Ostali nazivi: Obična psorijaza
    • L40.1 Generalizirana postulozna psorijaza
     • Latinski: Psoriasis pustulosa generalisata
     • Ostali nazivi: Opšta gnojna psorijaza
    • L40.2 Akrodermatitis continua
     • Latinski: Acrodermatitis continua
     • Ostali nazivi: Trajno zapaljenje kože udova
    • L40.3 Postuloza dlanova i stopala 
     • Latinski: Pustulosis palmaris et plantaris
     • Ostali nazivi: Gnojnice na dlanovima i tabanima
    • L40.4 Psoriasis gulttata
     • Latinski: Psoriasis guttata
     • Ostali nazivi: Psorijaza u obliku kapi
    • L40.5 Psoriasis arthropatica (M07.0 - M09.0*)
     • Latinski: Psoriasis arthropathica (M07.0 - M07.3*, M09.0*)
     • Ostali nazivi: Psorijaza obolelih zglobova
    • L40.8 Ostale psorijaze
     • Latinski: Psoriasis alia
     • Ostali nazivi: Druga psorijaza
    • L40.9 Psorijaza, nespecificirana
     • Latinski: Psoriasis, non specificata
     • Ostali nazivi: Psorijaza, neoznačena