A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L40-L45 Papuloskvamozni poremećaji

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
 • L40-L45 PAPULOSKVAMOZNI POREMEĆAJI
    • L40 Psoriasis
     • Latinski: Psoriasis
     • Ostali nazivi: Psorijaza - Ljuskavica
     • English: Psoriasis
    • L41 Parapsorijaza
     • Latinski: Parapsoriasis
     • Ostali nazivi: Parapsorijaza - ljuskavičaste promene kože slične psorijazi
     • English: Parapsoriasis
    • L42 Pityriasis rosea
     • Latinski: Pityriasis rosea
     • Ostali nazivi: Ružičasto kružno perutanje
     • English: Pityriasis rosea
    • L43 Lichen planus
     • Latinski: Lichen ruber (planus)
     • Ostali nazivi: Crveni ravan lišaj
     • English: Lichen planus