A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L43 Lichen planus

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L43 LICHEN PLANUS
    • Latinski: Lichen ruber (planus)
    • Ostali nazivi: Crveni ravan lišaj
    • L43.0 Hipertrofični lihen planus
     • Latinski: Lichen ruber (planus) hypertrophicus
     • Ostali nazivi: Veći crveni ravan lišaj
    • L43.1 Bulozni lihen planus 
     • Latinski: Lichen ruber (planus) bullosus
     • Ostali nazivi: Plikovit crveni ravan lišaj
    • L43.2 Lihenoidna reakcija na lijekove
     • Latinski: Lichen medicamentosus
     • Ostali nazivi: Lišaj uzrokovan lekom
    • L43.3 Subakutni (aktivni) lihen planus
     • Latinski: Lichen ruber (planus) subacutus
     • Ostali nazivi: Subakutan crveni ravan lišaj
    • L43.8 Ostali lihen planus
     • Latinski: Lichen ruber (planus), alius
     • Ostali nazivi: Drugi crveni (ravan) lišaj
    • L43.9 Lihen planus, nespecificiran
     • Latinski: Lichen ruber (planus), non specificatus
     • Ostali nazivi: Crveni ravan lišaj, neoznačen