A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L41 Parapsorijaza

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L41 PAPAPSORIJAZA
    • Latinski: Parapsoriasis
    • Ostali nazivi: Parapsorijaza-ljuskavičaste promene kože slične psorijazi
    • L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
     • Latinski: Pityriasia lichenoides et varioliformis acuta
     • Ostali nazivi: Akutno perutanje slično lišaju i velikim boginjama
    • L41.1 Pityriasis lichenoides chronica
     • Latinski: Pityriasis lichenoides chronica
     • Ostali nazivi: Hronično perutanje slično lišaju
    • L41.2 Papulosis lymphomatoides
     • Latinski: Papulosis lymphomatoides
     • Ostali nazivi: Limfomatoidna papuloza
    • L41.3 Parapsorijaza s malim plakovima
     • Latinski: Parapsoriasis in lamellis parvis
     • Ostali nazivi: Parapsorijaza u malim pločicama
    • L41.4 Parapsorijaza s velikim plakovima
     • Latinski: Parapsoriasis in lamellis magnis
     • Ostali nazivi: Parapsorijaza u velikim pločicama
    • L41.5 Retiformna parapsorijaza
     • Latinski: Parapsoriasis retiformis
     • Ostali nazivi: Mrežasta parapsorijaza
    • L41.8 Ostale parapsorijaze
     • Latinski: Parapsoriasis alia
     • Ostali nazivi: Druga parapsorijaza
    • L41.9 Parapsorijaza, nespecificirana
     • Latinski: Parapsoriasis, non specificata
     • Ostali nazivi: Parapsorijaza, neoznačena