A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L60 Poremećaji nokata

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L60 POREMEĆAJI NOKATA
    • Latinski: Morbi unguium
    • Ostali nazivi: Bolesti nokata
    • English: Nail disorders
    • L60.0 Urašteni nokti
     • Latinski: Unguis incarnatus
     • Ostali nazivi: Urastao nokat
     • English: Ingrowing nail
    • L60.1Oniholiz
     • Latinski: Onycholysis
     • Ostali nazivi: Otpadanje nokta
     • English: Onycholysis
    • L60.2 Onihogrifoza
     • Latinski: Onychogryposis
     • Ostali nazivi: Kandžast nokat
     • English: Onychogryphosis
    • L60.3 Distrofija nokata
     • Latinski: Onychodystrophia
     • Ostali nazivi: Loša ishrana nokta
     • English: Nail dystrophy
    • L60.4 Beauove brazde
     • Latinski:  Lineae Beau
     • Ostali nazivi:  Beauove linije
     • English: Beau's lines
    • L60.5 Sindrom žutih nokata
     • Latinski: Syndroma unguis flavi
     • Ostali nazivi: Sindrom žutog nokta
     • English: Yellow nail syndrome
    • L60.8 Ostali poremećaji nokata
     • Latinski: Morbi unguium aliae
     • Ostali nazivi: Druge bolesti nokata
     • English: Other nail disorders
    • L60.9 Poremećaji nokata, nespecificirani
     • Latinski: Morbus unguis, non specificatus
     • Ostali nazivi: Bolest nokta, neoznačena
     • English: Nail disorder, unspecified