A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L60-L75 Poremećaji kose, noktiju i žlijezda lojnica

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
 • L60-L75 POREMEĆAJI KOSE, NOKTIJU I ŽLIJEZDA LOJNICA
    • L60 Poremećaji nokata
     • Latinski: Morbi unguium
     • Ostali nazivi: Bolesti nokata
     • English: Nail disorders
    • L63 Alopecija areata
     • Latinski: Alopecia areata
     • Ostali nazivi: Kružno opadanje kose
     • English: Alopecia areata
    • L64 Androgena alopecija
     • Latinski: Alopecia androgenes
     • Ostali nazivi: Androgeno (muškim hormonima uzrokovano) opadanje kose
     • English: Androgenic alopecia
    • L66 Cikatricijalna alopecija (ispadanje kose s ožiljcima)
     • Latinski: Alopecia cum cicatrice
     • Ostali nazivi: Ožiljno opadanje kose
     • English: Cicatricial alopecia [scarring hair loss]
    • L67 Abnormalnosti boje kose i stabljike vlasi
     • Latinski: Abnormitates coloris et petioli pilorum
     • Ostali nazivi: Nenormalnosti boje i stabla dlaka
     • English: Hair colour and hair shaft abnormalities
    • L68 Hypertrihoza
     • Latinski: Hypertrichosis
     • Ostali nazivi: Preterana dlakavost
     • English: Hypertrichosis
    • L70 Akne
     • Latinski: Acnae
     • Ostali nazivi: Akne - Bubuljice
     • English: Acne
    • L71 Rosacea
     • Latinski: Rosacea
     • Ostali nazivi: Rozacea - hronične crvene promene kože lica
     • English: Rosacea
    • L72 Folikularne ciste kože i potkožnoga tkiva
     • Latinski: Cystes folliculares cutis et subcutis
     • Ostali nazivi: Ciste korena dlake kože i potkožnog tkiva
     • English: Follicular cysts of skin and subcutaneous tissue
    • L73 Ostali folikularni poremećaji
     • Latinski: Morbi folliculares cutis et subcutis alii
     • Ostali nazivi: Druge bolesti korena dlake i potkožnog tkiva
     • English: Other follicular disorders
    • L74 Poremećaji žlijezda znojnica
     • Latinski: Disordines sudoris eccrinis
     • Ostali nazivi: Spoljni poremećaji lučenja znoja
     • English: Eccrine sweat disorders
    • L75 Poremećaji apokrinih žlijezda znojnica
     • Latinski: Disordines sudoris apocrinis
     • Ostali nazivi: Poremećaji lučenja znojnih žlezda
     • English: Apocrine sweat disorders