A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L64 Androgena alopecija

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L64 ANDROGENA ALOPECIJA
    • Latinski: Alopecia androgenes
    • Ostali nazivi: Androgeno (muškim hormonima uzrokovano) opadanje kose
    • English: Androgenic alopecia
    • L64.0 Androgena alopecija uzrokovana lijekovima
     • Latinski: Alopecia androgenes medicamentosa
     • Ostali nazivi: Androgeno opadanje kose uzrokovano lekom
     • English: Drug-induced androgenic alopecia
    • L64.8 Ostale androgene alopecije
     • Latinski: Alopecia androgenes alia
     • Ostali nazivi: Druga androgena opadanja kose
     • English: Other androgenic alopecia
    • L64.9 Androgena alopecija, nespecificirana
     • Latinski: Alopecia androgenes, non specificata
     • Ostali nazivi: Androgeno opadanje kose, neoznačeno
     • English: Androgenic alopecia, unspecified