A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

L63 Alopecija areata

MKB-10 | ICD-10 | DSM IV

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (International Classification of Diseases, ICD) je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu.

Postoji potreba za kvalitetnim pokazateljima s područja mortalitetne i morbiditetne statistike.

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku.


L00-L99 BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
   • L63 ALOPECIJA AREATA
    • Latinski: Alopecia areata
    • Ostali nazivi: Kružno opadanje kose
    • English: Alopecia areata
    • L63.0 Alopecija (glave) totalna
     • Latinski: Alopecia totalis (capitis)
     • Ostali nazivi: Potpuno opadanje kose
     • English: Alopecia (capitis) totalis
    • L63.1 Alopecija univerzalna
     • Latinski: Alopecia universalis
     • Ostali nazivi: Opšte opadanje dlaka
     • English: Alopecia universalis
    • L63.2 Ophiasis
     • Latinski: Ophiasis
     • Ostali nazivi: Opadanje kose duž ivice skalpa
     • English: Ophiasis
    • L63.8 Ostale alopecije areate
     • Latinski: Alopecia areata alia
     • Ostali nazivi: Druga kružna opadanja kose
     • English: Other alopecia areata
    • L63.9 Alopecija areata, nespecificirana
     • Latinski: Alopecia areata, non specificata
     • Ostali nazivi: Kružno opadanje kose, neoznačeno
     • English: Alopecia areata, unspecified